Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019

Oświadczenie o użytkowaniu gruntów rolnych położonych na obszarze gminy, do której jest składany wniosek o zwrot podatku. • Oświadczenie o formie prawnej. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. innemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju. w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o ekuz przez osobę trzecią

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. 1. Dane osoby, która składa upoważnienie.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej ………………………. Miejscowość, data.Zgodnie z procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 23 grudnia 2009 roku, EKUZ może być pobrany przez osobę trzecią, w tym także. W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej. Europejska Karta.