Pełnomocnictwo konsorcjum

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór pełnomocnictwa dla konsorcjum. – przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Konsorcjum– ……………………, dn. ………………………. miejscowość.Pełnomocnik (lider konsorcjum) może udzielić pełnomocnictwa innej osobie w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy (konsorcjum) tylko wtedy, gdy. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum to jeden z tych dokumentów, który pojawia się niemal przy każdym przetargu na usługi leśne.Jak ocenić czy pełnomocnictwo konsorcjum jest prawidłowe i co zrobić jeśli takie nie jest? Czy zamawiający ma prawo żądać od konsorcjum umowy dotyczącej. Prawo polskie nie wyrżnia odrębnego typu umowy konsorcjum, a jej zawarcie następuje w. aby konsorcjum udzieliło pełnomocnictwa co najmniej rodzajowego,