Wypowiedzenie umowy play 2019

Możesz odstąpić od Umowy lub aneksu zawartych na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni. Aby to zrobić: ▫ wypełnij oświadczenie,Umowy, regulaminy i cenniki. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 23 marca 2021 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu.Miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa na czas określony, dokładnie określa kiedy następuje jej koniec, aby jednak wypowiedzenie zadziałało w. Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc, przy czym operator będzie go liczyć już od dnia, w którym trafi do niego. Warto zwrócić uwagę również na inną nowość Play. To zmiana sposobu obliczania długości okresu wypowiedzenia umowy, która została zawarta na czas.