Wzór wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody

zm/ zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości umieszczenia w domu pomocy społecznej. UZASADNIENIE WNIOSKU*. (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie. Drugi, na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (zwany też przymusowym, albowiem umieszczenie odbywa się bez zgody osoby umieszczanej), Wyrażenie zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej przez osobę. z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.Z poważaniem,Pan jako syn nie jest osobą legitymowaną do złożenia wniosku o skierowanie ojca do DPS-u bez jego zgody – wniosek taki może złożyć. Zgoda Sądu skierowanie umieszczenie osoby chorej Domu Pomocy Społecznej DPS. tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.