Upoważnienie dla opiekuna do lekarza

Ilość pobrań pliku: 479
Już teraz możesz pobrać plik upoważnienie_dla_opiekuna_do_lekarza w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 28/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

osobę która sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem. Upoważniam wyznaczonego przeze mnie opiekuna do podejmowania decyzji w zakresie prowadzenia leczenia dziecka.Upoważnienie do obecności innej niż OPIEKUN PRAWNY osoby przy badaniach małoletniego. Ja, niżej podpisana/ny OPIEKUN PRAWNY ww. dziecka.Upoważnienie, które powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka · Drukuj. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy rodzic/opiekun. z badań lub innych świadczeń medycznych w obecności opiekuna faktycznego małoletniego oraz na udzielenie informacji o stanie zdrowia małoletniego.NZOZ , LEKARZ DOMOWY” A. Kubiak, M. Lorek sp. jawna ul Winnica 3a 89-200 Szubin. Upoważnienie. OPIEKUN PRAWNY osoby przy badaniach małoletniego.

Upoważnienie dla opiekuna faktycznego

6. na udzielenie ww. opiekunowi faktycznemu informacji o stanie zdrowia pacjenta. przez opiekuna prawnego dopuszcza się udział opiekuna faktycznego.Część dołączana w przypadku, gdy oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy/ opiekun faktyczny*. Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem. Upoważnienie jednorazowe / bezterminowe do obecności innej niż. OPIEKUN PRAWNY osoby przy badaniach. u mojego dziecka w obecności OPIEKUNA FAKTYCZNEGO:.świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego stomatologicznego w obecności opiekuna faktycznego oraz na udzielenie opiekunowi faktycznemu informacji.

Wizyta dziecka u lekarza bez rodzica wzór

Dziecko u lekarza. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 roku życia, otrzymuje świadczenia opieki zdrowotnej za zgodą rodzica, wyrażam zgodę na samodzielne wizyty lekarskie mojego dziecka w Przychodni Lekarskiej HADMEDICA ……………………………………………… ( Data i czytelny podpis rodzica ).Ja, niżej podpisana/ny OPIEKUN PRAWNY ww. dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę na: przeprowadzenie konsultacji lekarskiej. pobranie krwi.. nie przeżyjecie bez wiedzy: kto oprócz rodziców może zabrać dziecko do lekarza. OPIEKUN FAKTYCZNY w przypadku dzieci to ktoś, kto:.Zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) na: □ wizyty pacjenta w obecności wskazanego opiekuna (0-18 lat)*.

Jak napisać upoważnienie do wizyty u lekarza

niepotrzebne skreślić (w przypadku opiekuna prawnego konieczne jest przy składaniu oświadczenia przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawa do opieki. Zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo pozwala określonej osobie dokonać w naszym imieniu wybranej czynności. Czynność tak powinna być. odebranie recepty na leki zaordynowane w trakcie wizyty TAK ☐ NIE ☐. • wykonanie szczepienia TAK ☐ NIE ☐. • inne: .Upoważnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas wizyt w gabinecie stomatologicznym KidsDental, Stomatologia Katarzyna Kajka-Hawryluk, ul.Instrukcja wypełnienia znajduje się na dole strony. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić upoważnienie skontaktuj się z rejestracją Ośrodka Zdrowia NZOZ „Nasze Zdrowie”.

Upoważnienie dla babci do lekarza z wnukiem wzór

kwalifikującego oraz obowiazkowego szczepienia ochronnego. Jednocześnie informuję o braku przeciwwskazań do szczepień. Osoba upoważniona: -. -.jest z dziadkiem i babcią nad morzem czy w górach, to rodzice dziecka powinni upoważnić .Do lekarza zgłosiła się babcia z wnuczkiem. Pakiecie. UPOWAŻNIENIE DO OBECNOŚCI INNEJ NIŻ RODZIC OSOBY PRZY. BADANIACH MAŁOLETNIEGO. Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego na skorzystanie.Upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem. Do lekarza zgłosiła się babcia z wnuczkiem. Upoważnienie na dziecko / na osobę. Upoważnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas wizyt w gabinecie stomatologicznym KidsDental, Stomatologia Katarzyna Kajka-Hawryluk, ul.

Dodaj komentarz