Upoważnienie do odbioru wyniku rezonansu magnetycznego

Ilość pobrań pliku: 335
Już teraz możesz pobrać plik upoważnienie_do_odbioru_wyniku_rezonansu_magnetycznego w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 28/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany /a .: …. do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG / TK / MMG *.UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku badania MR. Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR. Panią/Pana:.Upoważnienie do odbioru wyników. Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko)…. Do odbioru moich wyników badań Rezonansu Magnetycznego. Do odbioru wyniku badania KT / MR ……………………….. z dnia ………….. 20….…. r. (rodzaj badania).do odbioru wyniku badania RTG/TK/MR/USG⃰. ⃰właściwe zakreślić czytelny podpis pacjenta/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego.

Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań Rezonansu

do odbioru wyniku badania RTG/TK/MR/USG⃰. ⃰właściwe zakreślić czytelny podpis pacjenta/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego.Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK. W przypadku, UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA. (imię i nazwisko) (nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) do odbioru wyniku badań.Zgoda Pacjenta na badanie rezonansem magnetycznym.Dmog/0104. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .Page 1. Miejscowość, data:………………………………………………………. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a .

Upoważnienie do odbioru wzór

Upoważnienie to pismo, które dopuszcza osobę trzecią do odebrania ważnych dokumentów w naszym imieniu z urzędu, sądu lub z miejsca pracy.dane osoby, której dotyczy upoważnienie. Miejscowość, data. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA.Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów dla osoby najbliższej. Ja………………………………………….…………………….…… (imię i nazwisko). legitymująca/cy się dowodem osobistym numer …Musisz odebrać ważne zaświadczenie, ale nie masz takiej możliwości. Co zrobić? Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Pobierz darmowy wzór. (miejsce na pieczęć Instytucji, Organu, Urzędu uprawnionego do poświadczenia autentyczności podpisu wnioskodawcy oraz pieczęć imienna i podpis.

Wzór upoważnienia upoważnienie do odbioru wyników badań

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y. do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………. …UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a: ……………………………………Upoważnienie do odbioru wyników badań. Upoważniam Panią/Pana. imię i nazwisko osoby badanej w siedzibie Zleceniobiorcy.Osoba upoważniona: -należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz.

Upoważnienie do odbioru wyników badań sanepid

legitymującym /cą się dowodem osobistym nr i seria: ……………………………… do odbioru wyniku badania. W tym celu przy odbiorze wyniku należy przedłożyć pisemne upoważnienie do odbioru wyników badań (formularz upoważnienia dostępny w Sekretariacie. Podobnie gdy jednej osobie udzielimy upoważnienia do odbioru wszystkich. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y. do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej jest dokumentem, na mocy którego upoważniający (mocodawca) poprzez jednostronne.

Dodaj komentarz