Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2017

Ilość pobrań pliku: 779
Już teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_dokonanie_oceny_pracy_nauczyciela_2017 w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 13/04/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 4. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor w okresie nie. Nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany może w każdym czasie złożyć wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Pobierz wzór wniosku w. 10-959 Olsztyn. WNIOSEK O DOKONANIE OCENY PRACY. Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.Do pobrania. « powrót do listyNastępna ». 30 stycznia 2013 09:06 | Do pobrania · Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela. Przeczytano: 53105 razy.Ocena pracy może być także dokonana z inicjatywy dyrektoraJesteś tutaj: Strona główna » Do pobrania » Wniosek o dokonanie oceny pracy.

Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2020

d) złożeniem wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela przez. Wzór karty oceny pracy nauczyciela stanowi Załącznik nr 4 do powyższego regulaminu.Kryteria oceny pracy nauczyciela logopedy. • Wzorcowe karty oceny pracy wraz z uzasadnieniem. • Inne: wniosek nauczyciela o dokonanie oceny. Jesteś tutaj: Strona główna » Dla dyrektora i nauczyciela » Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r. 24 września 2019. Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia. Wzór nr 1 wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora.Wydrukuj. Opublikowany:25.05.2020 Aktualizowany: 27.05.2020 Liczba stron:1. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy.

Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2021

Opracowanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 3 marca 2021 roku. Kiedy należy dokonać oceny pracy nauczyciela i na czyj wniosek?Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia. Wzór nr 1 wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora.Do pobrania. « powrót do listyNastępna ». 30 stycznia 2013 09:06 | Do pobrania · Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela. Przeczytano: 53105 razy.Jesteś tutaj: Strona główna » Dla dyrektora i nauczyciela » Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r. 24 września 2019. PAKIET: Marzec 2021. Rekrutacja, ruch kadrowy, bieżące funkcjonowanie placówki a COVID-19. Procedury, narzędzia, dokumentacja. Zobacz zawartość pakietu.

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2020

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie. Załącznik nr 1 – Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy – plik docx Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:.Ponadto, wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela mogą zgłosić do dyrektora szkoły: sam nauczyciel, którego praca ma być oceniana, organ. Wydrukuj. Opublikowany:25.05.2020 Aktualizowany: 27.05.2020 Liczba stron:1. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy.

Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2017

11 wzorów dokumentów związanych z oceną pracy nauczyciela. ( II ) Nauczyciel może sam złożyć wniosek o dokonanie swojej oceny…Załącznik nr 1 – Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy – plik docx Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu. wystawienie nowej oceny. Wniosek o dokonanie oceny pracy: z inicjatywy dyrektora na wniosek: a) nauczyciela b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.Dokument należy do zestawu. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. Arkusz samooceny dyrektora szkoły · Karta oceny pracy nauczyciela. Ocena pracy może być także dokonana z inicjatywy dyrektoraJesteś tutaj: Strona główna » Do pobrania » Wniosek o dokonanie oceny pracy.

Dodaj komentarz