Zaświadczenie lekarskie dla pracodawcy oryginał czy kopia

Ilość pobrań pliku: 426
Już teraz możesz pobrać plik zaświadczenie_lekarskie_dla_pracodawcy_oryginał_czy_kopia w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 19/07/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Tym samym tworzony jest oryginał i kopia tego orzeczenia. Na kopii jest odbity podpis lekarza. Zgodnie z pouczeniem na druku, orzeczenie. Orzeczenie lekarskie w aktach pracownika – oryginał czy kopia. Prowadzimy dokumentację pracowniczą w formie papierowej. Pracownicy przedkładają. Czy pracownik powinien zatrzymać oryginał orzeczenia lekarskiego a pracodawca kopię, czy też odwrotnie? Inną sprawą jest to, MRPiPS pozwala przechowywać w aktach kopie badań lekarskich z. że gdy na badania skieruje pracodawca to w aktach będzie oryginał. Odpisy i kopie badań lekarskich z poprzedniej firmy w dokumentacji pracodawcy. że w aktach osobowych pracownika, pracodawca przechowuje.

Skierowanie na badania lekarskie w aktach oryginał czy kopia

Pozbawiając pracownika oryginału orzeczenia pracodawca ograniczyłby wiarygodność dokumentu. Przechowywanie kopii skierowania na badania.Gdzie przechowywać kopię skierowania na badania lekarskie?. postuluje się przechowywanie w aktach osobowych również kopii skierowań na. Odpisy i kopie badań lekarskich z poprzedniej firmy w. w aktach osobowych pracownika będą oryginały skierowania i orzeczenia.Odpowiedź: W przypadku, gdy badanie lekarskie jest przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, w aktach osobowych należy przechowywać. okresowych i kontrolnych badań lekarskich (wstępne badania lekarskie zawsze umieszcza. W aktach osobowych pracowników powinny znajdować się jedynie kopie.

Badania lekarskie w aktach osobowych oryginał czy kopia 2020

W rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej wskazano, że w części A akt osobowych przechowujemy skierowania na badania lekarskie i. Odpisy i kopie badań lekarskich z poprzedniej firmy w dokumentacji pracodawcy. Poprzedni Dalej. i prowadzenia akt osobowych pracownika.Jeśli natomiast badanie zostałoby zrealizowane w trakcie pracy u innego pracodawcy, w aktach osobowych należy przechowywać kopię lub odpis. Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące tych badań mogą być przechowywane w części A, B lub C akt osobowych, skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach.

Orzeczenie lekarskie dla pracodawcy oryginał czy kopia

W aktach osobowych przechowuje się odpisy lub kopie składanych przez pracownika. Pozbawiając pracownika oryginału orzeczenia pracodawca. W aktach osobowych pracowników powinny znajdować się jedynie kopie dokumentów lub ich. Oczywiście pracodawca ma prawo przechowywać oryginały dokumentów, Odpisy i kopie badań lekarskich z poprzedniej firmy w. w aktach osobowych pracownika będą oryginały skierowania i orzeczenia.. przez lekarza medycyny pracy, czy pracownik powinien zatrzymać oryginał orzeczenia lekarskiego a pracodawca kopię, czy też odwrotnie?Czy pracownik powinien zatrzymać oryginał orzeczenia lekarskiego a pracodawca kopię, czy też odwrotnie? Inną sprawą jest to,

Zaświadczenie o ciąży dla pracodawcy oryginał czy kopia

Zaświadczenie o odbytym kursie pierwszej pomocy – kopia w aktach osobowych. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów złożonych do akt. zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wydanie kopii całości bądź części swojej dokumentacji pracowniczej. Wniosek może być złożony w. Kodeks pracy nadaje ciężarnym szczególne uprawnienia pracownicze. Koniecznie dostarcz zaświadczenie o ciąży dla pracodawcy.Zwolnienie lekarskie (wydawane na druku ZLA), które trafia do pracodawcy, to nie jest oryginał. To jego pierwsza kopia.Sprawdź, co powinno zawierać zaświadczenie o ciąży do pracy, a także kiedy należy wręczyć pracodawcy takie zaświadczenie.

Dodaj komentarz