Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii wzór

Ilość pobrań pliku: 670
Już teraz możesz pobrać plik odwołanie_od_decyzji_powiatowego_lekarza_weterynarii_wzór w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 19/07/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Od powyższej decyzji Spółka I wniosła odwołanie, zarzucając jej naruszenie art. maja 2012 r. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii.Decyzja administracyjna – powiatowy lekarz weterynarii jako organ. Powiatowy lekarz weterynarii jest podstawowym organem Inspekcji Weterynaryjnej, czyli. 2006r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego. Decyzje powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt powiatowy lekarz weterynarii może: nakazać:.Strona główna PLIKI DO POBRANIA. Wzory dokumentów. Zlecenie badania mięsa · Wniosek – RHD, Oświadczenie do wniosku RHD · Wniosek – środki spożywcze poch.

Odwołanie od decyzji powiatowego lekarza weterynarii wzór

Odwołanie zaadresuj do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku i złóż je w naszym urzędzie, w sekretariacie lub wyślij pocztą. Formularz odwołania i wzór jego. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie PIW Lublin Weterynaria Paweł Piotrowski Powiatowy Lekarz Weterynarii lecznice dla zwierząt PIW Inspekcja. Odwołanie złóż do wojewódzkiego lekarza weterynarii za pośrednictwem powiatowego lekarza weterynarii, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty jej. Powiatowy Lekarz może pisemnie upoważnić Zastępcę Powiatowego Lekarza do podejmowania określonych czynności w jego imieniu lub do wydawania decyzji. Strona główna PLIKI DO POBRANIA. Wzory dokumentów. Zlecenie badania mięsa · Wniosek – RHD, Oświadczenie do wniosku RHD · Wniosek – środki spożywcze poch.

Decyzja powiatowego lekarza weterynarii

Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i. Strona Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną, Powiatowy Lekarz może pisemnie upoważnić Zastępcę Powiatowego Lekarza do podejmowania określonych czynności w jego imieniu lub do wydawania decyzji. Powiatowy Lekarz Weterynarii, decyzją z dnia (..) marca 2012 r., działając na. maja 2012 r. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz weterynarii zadania

2. Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy powiato- wego inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem. 3.Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza: 1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.Na szczeblu powiatu właściwym organem do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej jest powiatowy lekarz weterynarii, jako organ administracji. Zadania i czynności zatwierdzonego lekarza weterynarii określone w przepisach Unii Europejskiej wykonuje urzędowy lekarz weterynarii. Art. 6. 1. Inspekcją. Powiatowy lekarz weterynarii[edytuj]. Powiatowy lekarz weterynarii – kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wniosek

Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotu działającego na rynku pasz. Zgłoszenie padłego bydła · Wniosek o wpis do rejestru zakładu sprzedaży. Wniosek zgłoszenia padnięcia bydła. pobierz plik, Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej: Urzędowej wolności od chorób zakaźnych bydła, Wolności. Wniosek – działalność nadzorowana. PDF · Word. Wpisanie do rejestru – sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktow pszczelich.powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny · wniosek o zaakceptowanie planu. Druki z działu bezpieczeństwa żywności : wniosek o przemieszczenie świń do rzeźni albo gospodarstwa · Arkusz służący do analizy RTE.

Dodaj komentarz