Oświadczenie zleceniobiorcy do umowy zlecenia 2019

Oświadczenie Zleceniobiorcy do umowy na 2019 rok. 1. Dane osobowe. Nazwisko …. Wykonywania umowy zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy.Przy zawieraniu umowy zlecenie osoba, którą zatrudniamy, powinna podać odpowiednie informacje niezbędne na cele rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.Moje wynagrodzenie miesięczne z tytułu umowy zlecenia w kwocie brutto wynosi: co najmniej minimalne wynagrodzenie (tj. 2600,00 zł miesięcznie), mniej niż. załącznik do umowy zlecenia. Jako Zleceniobiorca tej umowy składam następujące oświadczenie: Jestem pracownikiem zatrudnionym w .Stosunku służby w WP, Policji, UOP, SG, PSW, SW, S.C. □ Wykonywania umowy zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy. □ Prowadzenia pozarolniczej działalności.