Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania wzór

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU PRACY I REGULAMINU WYNAGRADZANIA. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią. (miejscowość i data). Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania. Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z treścią regulaminu wynagradzania.Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania.Imię i nazwisko. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM. W KATOWICACH.Na terenie zakładu pracy mogą obowiązywać przepisy wewnętrzne mające charakter regulaminów, układów lub zasad. Każdy pracownik powinien zostać z nimi.