Deklaracja maturalna 2016

Deklaracje maturalne – matura 2021. NOWA FORMUŁA. Deklaracja_1a. Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/201Załącznik 1a – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego (2) absolwenta LO, Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w. 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.