Protokół płukania sieci wodociągowej wzór

Ilość pobrań pliku: 1220
Już teraz możesz pobrać plik protokół_płukania_sieci_wodociągowej_wzór w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 28/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

6 opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania płukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinków sieci wodociągowej, analizowanie, Płukanie wstępne: – czynnik wykorzystany do płukania woda wodociągowa. – pojemność sieci wodociągowej……………….m3. – krotność płukania……………….razy. – ilość wody. egz. Protokóły próby szczelności ………… egz. Raport badania wody*) ………… egz. Protokół przeprowadzonych płukań i dezynfekcji. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI.docx. ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4)I.docx.Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, przewodach sieci wodociągowej.

Protokół płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej wzór

dezynfekcji i dechloracji nowych odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych od DN 80. Określone zasady postępowania mają zapewnić. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI.docx. ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4)I.docx.Wykonano przyłącze wodociągowe / odcinek sieci wodociągowej* w którego skład wchodzą: a) Odcinek z rur …………………………………….. dokonano płukania i dezynfekcji.egz. Protokóły próby szczelności ………… egz. Raport badania wody*) ………… egz. Protokół przeprowadzonych płukań i dezynfekcji. Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe są głównymi tematami niniejszego artykułu, Płukanie, dezynfekcja, protokół.

Protokół z próby szczelności sieci wodociągowej doc

Protokołu z wykonanej próby szczelności – wzór. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI. – ogrzewania z zastosowaniem rury IMMERPE-RT.Próbę szczelności instalacji gazów technicznych należy przeprowadzić przy użyciu. zaświadczenia jakości, protokoły dokładnego przemycia rur i przewodów. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI. ZGODNIE Z NORMĄ PN- 92/B-10735 I INSTRUKCJĄ UŻYTYCH MATERIAŁOW. W dniu ….Wzory pism. Dane Instalacji:*- podać rodzaj instalacji (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej z szambem, centralnego. 1. Przedmiot odbioru. przyłącze wodociągowe o średnicy DN/OD ………, wykonana z ……

Protokół płukania instalacji wodociągowej wzór

Druk 35. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI. podać rodzaj instalacji (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej z szambem,Protokół z płukania i dezynfekcji wodociągu w dniu …. Wzór protokołu próby szczelności instalacji wodnej – Grupy dyskusyjne w. egz. Protokóły próby szczelności ………… egz. Raport badania wody*) ………… egz. Protokół przeprowadzonych płukań i dezynfekcji. Z reakcji wynika, że na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Instalację do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT.doc. Informacja o publikacji dokumentu. Ostatnio modyfikował: Beata Stec. Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-02 14:16:38.

Protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego

2). Wykonano kontrolę jakości robót, drożności i próby szczelności przyłącza. 3). Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i osprzęt. /. PROTOKÓŁ. ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. spisany dnia ……………… 2016 r. w. Próba szczelności: ciśnienie próbne : .Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik. Tabela 1 Badanie szczelności. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI. ZGODNIE Z NORMĄ PN- 92/B-10735 I INSTRUKCJĄ UŻYTYCH MATERIAŁOW. W dniu ….PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI. PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. W dniu ……….………… poddano próbie szczelności przyłącze wodociągowe na ciśnienie 1,0 MPa. Nie.

Dodaj komentarz