Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym

Ilość pobrań pliku: 387
Już teraz możesz pobrać plik oświadczenie_o_nieskazaniu_prawomocnym w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 17/06/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo.OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne. OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: – nie byłem/am karany/a oraz nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane. OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że nie byłem/byłam. * skazany/skazana. * prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem 2021

OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia. .. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* oświadczenie, że nie jest. Pobierz dokument Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe z instrukcją uzupełnienia oraz. OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) karana(ny) oraz nie byłem skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane. .. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Opis dokumentu: Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe składane jest najczęściej przez. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, , że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe: .Nazwa, adres Wykonawcy. OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU PRAWOMOCNYM WYROKIEM. ZA UMYŚLNIE POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO LUB PRZESTĘPSTWO SKARBOWE.OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) karana(ny) oraz nie byłem skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem doc

OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU PRAWOMOCNYM WYROKIEM. ZA UMYŚLNIE POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO LUB PRZESTĘPSTWO SKARBOWE. Oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a. Pobierz dokument Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe z instrukcją uzupełnienia oraz. Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. ………………………………………. (podpis)OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem word

Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. ………………………………………. (podpis)Że nie byłem(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne. OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne.

Dodaj komentarz