Uzasadnienie wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego wzór

Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego od 01.01. do. Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby. Zapomoga losowa dla pracownika jest pomocą przyznawaną z funduszu socjalnego dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, uzasadnienie-wniosku-o-zapomoge-przykład. Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie. 10.00 PLN – Kupuję dostęp do wzoruWniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie — uzasadnienie-wniosku-o-zapomoge-przykład. Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o.